പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽ ദായക പദ്ധതി [പി എം ഇ ജി പി]

പഴയ ആർ‌ഇജി‌പിയും പി‌എം‌ആർ‌വൈ സ്കീമും ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിഎംഇജിപി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സ്കീം ആണ്. കെവിഐസി, സ്റ്റേറ്റ് / യുടി ഖാദി & വി ഐ ബോർഡുകൾ വഴി ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഗ്രാമ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും കെവിഐസി / കെവിഐബി / ഡിഐസി എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ യഥാക്രമം 30:30:40 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യം:

പുതിയ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ/പ്രോജക്ടുകൾ/മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക.

ഗുണഭോക്താക്കൾ:

ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴികെ ഗ്രാമ വ്യവസായ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പുതിയ സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾക്കും PMEGP ബാധകമാണ്. നിലവിലുള്ള/പഴയ യൂണിറ്റുകൾ യോഗ്യമല്ല.

ലഭ്യമായ ധന സഹായം: 

 

ഇനം


പൊതു വിഭാഗം

 

പ്രത്യേക വിഭാഗം [SC/ST/OBC/Women/Ph/Ex-service]

 

നഗര പ്രദേശം

 

ഗ്രാമീണ മേഖല

 

നഗര പ്രദേശം

 

ഗ്രാമീണ മേഖല


മാർജിൻ മണി


15%


ce: pre-wrap;">25%

25%


35%


പ്രൊമോട്ടറുടെ  വിഹിതം


10%


10%


5%


5%


 കുറിപ്പ്:

  • നഗരപ്രദേശത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കോർപ്പറേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രോജക്ടിന്റെ/യൂണിറ്റിന്റെ പരമാവധി ചെലവ് Rs.25 ലക്ഷം.
  • ബിസിനസ്/സേവന മേഖലയിൽ അനുവദനീയമായ പ്രോജക്ടിന്റെ/യൂണിറ്റിന്റെ പരമാവധി ചെലവ് Rs. 10 ലക്ഷം.
  • മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവിന്റെ ബാക്കി തുക ബാങ്കുകൾ ടേം ലോണായി നൽകും.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ:

 • 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും
 • PMEGP- യുടെ കീഴിൽ പ്രോജക്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായത്തിന് ഉയർന്ന വരുമാന പരിധിയും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയും ഉണ്ടാകില്ല.
 • നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും ബിസിനസ് /സേവന മേഖലയിൽ 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് പട്ടിക: 

 • മാംസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ബിസിനസ്സ്.
 • ബീഡി/പാൻ/സിഗരറ്റ്/സിഗരറ്റ്, മദ്യം, പുകയില, കള്ള് മുതലായ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ബിസിനസ്സ്.
 • തേയില, കാപ്പി, റബ്ബർ തുടങ്ങിയ തോട്ടവിളകൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വ്യവസായവും ബിസിനസും
 • 20 മൈക്രോണിൽ താഴെ കട്ടിയുള്ള പോളിത്തീൻ ക്യാരി ബാഗുകളുടെ നിർമ്മാണവും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന റീസൈക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ക്യാരി ബാഗുകളുടെയോ കണ്ടെയ്നറുകളുടെയോ നിർമ്മാണം.
 • പഷ്മിന വൂൾ പ്രോസസ്സിംഗ് പോലുള്ള വ്യവസായങ്ങളും ഹാൻഡ് സ്പിന്നിങ് , ഹാൻഡ് വീവിങ് , സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള ഖാദി പ്രോഗ്രാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വിൽപ്പന കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.
 • ഗ്രാമീണ ഗതാഗതം

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Contact Details of District Level Officers for the Scheme PMEGP
Sl No District General Manager Mobile Number Name of Officer Incharge Designation Mobile Number Landline Number
1 Thiruvananthapuram Rajeev.G 9188127001 Vinod Kumar. S Manager (Cr) 9048290020 0471-2326756
2 Kollam Biju Kurian 9188127002 Sajeev kumar K.S ADIO 9497274218 0474--2302774
3 Pathanamthitta Anil Kumar P.N 9188127003 Maya R Manager 9497851799 4682214639
4 Alappuzha Renjith C.O 8281936494 Leela Devi S Manager (EI) 9207085586 O4772241272
5 Kottayam M.V. Lauly 9188127005 Smt. Jyothilakshmi EI Manager 8281384247 481-2573259
6 Idukki P.S.Sureshkumar 9188127006 Sahil Muhammad Manager 7012946527 048-62235507
7 Ernakulam Biju.P.Abraham 9446384433 Renju Maani Assistant Director 9446606178 0484-2421360
8 Thrissur K.S.Kripakumar 9188127008 Jisha.K.A Manager(DP) 9447806550 0487-2361945
9 Palakad Gireesh.M 9495135649 Swapna P Manager 9946407570 0491-2505408
10 Malapuram Renjith Babu 9188127010 Renjith Babu Manager(TC) 9846888331 0483-2737405
11 Kozhikode Rajeev.K 9188127011 Rajeev.K Manager 9446520941 0495-2765770
12 Wayanad Anish Nair.M 8848109505 Abdul Latheef.A Assistant Director 9495891601 04936 202485
13 Kannur T.O Gangadharan 9497857014 Shammy S K Manager 9446675700 0497-2700928
14 Kasargode Sajith kumar.K 9847747025 Rekha R Manager 7012593047 0499-4255749