താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസുകൾ

താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്
ക്രമ നം. ജില്ല താലൂക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർമാരുടെ പേര് മേൽവിലാസം ഇ-മെയിൽ മൊബൈൽ നം. ഫോൺ നം.
1 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ. ചന്ദ്രബാബു. എം

ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ബിൽഡിംഗ് വാട്ടർ വർക്സ് കോമ്പൗണ്ട് തിരുവനന്തപുരം – 695 010

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496102439  
നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീ. മഹേഷ് കുമാർ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നെയ്യാറ്റിൻകര – 695 121 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496256703  
ചിറയിൻകീഴ് ശ്രീ. ജെസീം. ഐ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ആറ്റിങ്ങൽ ചിറയിൻകീഴ് – 695 101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446589105  0474-2625292,
നെടുമങ്ങാട് ശ്രീ. ജയകുമാർ. എസ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നെടുമങ്ങാട് – 695 541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447715188  
2 കൊല്ലം കൊല്ലം ശ്രീ. കണ്ണനുണ്ണി. പി. എസ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആശ്രാമം, കൊല്ലം. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9745543939 0474-2749394
കരുനാഗപ്പള്ളി ശ്രീ. ഗ്ലാഡ് വിൻ. എ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കരുനാഗപ്പള്ളി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447151094  
കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ. ബിജു. ടി. എസ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മാർത്തോമാ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിനു എതിർവശം പുലാമൺസ കൊട്ടാരക്കര

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446070725  
പത്തനാപുരം ശ്രീ. വിനോദ്. എൽ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് പുനലൂർ. പി. ഓ പത്തനാപുരം (രാംരാജ് തിയേറ്ററിനു എതിർവശം) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9846931277  
3 പത്തനംതിട്ട അടൂർ ശ്രീ. ജോയിക്കുട്ടി ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് റവന്യൂ ടവർ അടൂർ - 691 523 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9846996421  
തിരുവല്ല ശ്രീമതി. സ്വപ്ന ദാസ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് റവന്യൂ ടവർ തിരുവല്ല – 689 101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496427094  
പത്തനംതിട്ട ശ്രീ. ഗോപകുമാർ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് വെട്ടിപുരം റോഡ് പത്തനംതിട്ട – 689 645

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446185491  
4 ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ. ജോൺ സാം ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മുംതാസ് ബിൽഡിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനു സമീപം, കളപ്പുര ആലപ്പുഴ – 688 007

tioambalapuzha

@gmail.com

9446062007 477-2252798
ചേർത്തല ശ്രീ. ജയേഷ്. എസ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ  ചേർത്തല ചേർത്തല. പി. ഒ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446942308 0478-2822900
കുട്ടനാട് ശ്രീ. ജോൺ മാത്യൂ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ  കുട്ടനാട്, തെക്കേക്കര. പി. ഒ മങ്കൊമ്പ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446374341 0477-2707767
കാർത്തികപ്പള്ളി ശ്രീമതി. അമ്പിളി. വി ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ഹരിപ്പാട്. പി. ഒ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496156739 0479-2412202
ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീ. അജയകുമാർ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ചെങ്ങന്നൂർ. പി. ഒ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446085738 0479-2454188
മാവേലിക്കര ശ്രീമതി. ആശാറാണി. കെ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ  മാവേലിക്കര. പി. ഒ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446971947 0479-2340051
5 കോട്ടയം കോട്ടയം ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ. എൽ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മൂന്നാം നില, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം കോട്ടയം – 686 001  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9946637070  
ചങ്ങനാശ്ശേരി ശ്രീ. മനു വിശ്വനാഥ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് അഞ്ചാം നില, റവന്യൂ ടവർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി – 686 101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447029774  
വൈക്കം ശ്രീ. തോമസ് ചാക്കോ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കച്ചേരിക്കവല വൈക്കം – 686 141 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446928932  
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ശ്രീ. അനീഷ് മനു ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ  കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 686 507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447124668  
മീനച്ചിൽ ശ്രീ. സിനോ ജേക്കബ് മാത്യൂ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു സമീപം, പാല – 686 575 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446508883  
6 ഇടുക്കി തൊടുപുഴ ശ്രീ. വിനു. വി.ആർ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ തൊടുപുഴ പി.ഒ – 685 584 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9496267826 04862 220326
ഉടുമ്പൻചോല ശ്രീ. വൈശാഖ്. പി. എസ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടം പി. ഒ – 685 553 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9947297447 04868 232979
അടിമാലി ശ്രീ. പ്രേംജിത്ത്. പി ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് അടിമാലി പി. ഒ – 686 561 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 8921377133 048642-232200
പീരുമേട് ശ്രീമതി. ബിൻസിമോൾ. റ്റി ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പീരുമേട് പി. ഒ – 685 531

 talukindustriespeermade

@gmail.com

9744303626 04862-232273
7 എറണാകുളം കൊച്ചി ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ. പി ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ജ്ഞാനോദയം സഭാ ബിൽഡിംഗ്, തമ്പായിമൂല ഇടക്കൊച്ചി, എറണാകുളം. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446353772  
മൂവാറ്റുപുഴ ശ്രീ. ഗോകുൽ രാജ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മുടവൂർ. പി. ഒ മൂവാറ്റുപുഴ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9745587515  
കുന്നത്തുനാട് ശ്രീ. അബ്ദുൾ നസീർ. വി. എച്ച് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് രണ്ടാം നില,  മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കുന്നത്തുനാട് പെരുമ്പാവൂർ - 683 542 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9747977962  
ആലുവ ശ്രീ. കെ. അജയകുമാർ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ആലുവ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ - 683 101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446476146  
കണയന്നൂർ ശ്രീമതി. പി. നമിത ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തൃപ്പുണ്ണിത്തുറ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9846977669  
കോതമംഗലം ശ്രീ. ബാബു രാജ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോതമംഗലം

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8547744486  
നോർത്ത് പറവൂർ ശ്രീമതി. ഹേമ ജോസഫ് ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നോർത്ത് പറവൂർ - 683 513 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495977565  
8 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ശ്രീ. ഹാരീഷ്. ഇ. പി ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446319920  
കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ. റോയ് സൈമൺ ഉപ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ

 tiokodungallur

@gmail.com

9746085755  
ചാവക്കാട് ശ്രീമതി.അജിത.കെ.എന്‍ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  ചാവക്കാട് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446142623  
മുകുന്ദപുരം ശ്രീമതി.ജലജ.വി.എസ് ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  ഇരിങ്ങാലക്കുട

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446807254  
തലപ്പിള്ളി ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  വടക്കാഞ്ചേരി

 tiowadakkanchery

@gmail.com

9496348582  
9 പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ ശ്രീ. ദിലീപ് കുമാര്‍. സി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  ചിറ്റൂര്‍-678 101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9426384540 04923- 221785
ആലത്തൂര്‍ ശ്രീ.ആര്‍.ചന്ദ്രന്‍ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  സ്വാതി ജങ്ഷന്‍, ആലത്തൂര്‍ - 678 541 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9744149646 04922-224395
ഒറ്റപ്പാലം ശ്രീ. പ്രവീണ്‍ രാജ്. റ്റി. ആര്‍ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  കണ്ണിയമ്പുറം, ഒറ്റപ്പാലം – 679 104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447324887 04662-248310
പാലക്കാട് ശ്രീ. ഷിബുഷൈന്‍. വി. സി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പുറകുവശം പാലക്കാട് – 678 001 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447842202 0491- 2505570
മണ്ണാര്‍ക്കാട് ശ്രീ. സാജു സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  മണ്ണാര്‍ക്കാട് - 678 582 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9746024692 04924-222895
10 മലപ്പുറം ഏറനാട് (മഞ്ചേരി) ശ്രീമതി. സുനിത. എം ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് ഏറനാട്, മഞ്ചേരി.പി.ഒ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9446505335  
തിരൂര്‍ ശ്രീ. അബ്ദുള്‍ സലാം ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് തിരൂര്‍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447350212 0494-2420950
തിരൂരങ്ങാടി ശ്രീ. ബിജോയ്. എസ് ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, വേങ്ങറ. പി. ഒ - 676 304 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9605219385  
പൊന്നാനി ശ്രീ. വിനോദ്. പി. സി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് പൊന്നാനി This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9497159613  
പെരിന്തല്‍മണ്ണ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് പെരിന്തല്‍മണ്ണ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9400537160 0493-3220195
നിലമ്പൂര്‍ ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. പി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, നിലമ്പൂര്‍, വണ്ടൂര്‍.പി.ഒ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447516144  
11 കോഴിക്കോട് വടകര ശ്രീ. പ്രണവ്. വി. പി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ (ഇൻ ചാർജ്ജ്) താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, വടകര – 673 101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 8129213258 496-2515166
കൊയിലാണ്ടി ശ്രീ. അജിത്ത് കുമാര്‍ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്,  മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,  കൊയിലാണ്ടി – 673 305 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447860416 496-2623250
കോഴിക്കോട് ശ്രീ. ജെയിന്‍. സി. ജെ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, വെള്ളയില്‍,  കോഴിക്കോട് – 673 011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9961511542 495-2766036
12 വയനാട് വൈത്തിരി ശ്രീ. അയ്യപ്പന്‍. എന്‍ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് മുട്ടില്‍.പി.ഒ, വയനാട് – 673 122 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9846363992  
മാനന്തവാടി ശ്രീ. കുഞ്ഞഹമ്മദ്. പി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മാനന്തവാടി,  വയനാട് – 670 645 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447111677  
13 കണ്ണൂർ കണ്ണൂര്‍ ശ്രീ. അരവിന്ദാക്ഷന്‍. കെ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷൻ പോസ്റ്റ് കണ്ണൂര്‍-670 002

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9497235108,

8921639404

497-2765657
തലശ്ശേരി ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത്. കെ. കെ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, തലശ്ശേരി – 670 101

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9744222911 490-2327820
തളിപറമ്പ് ശ്രീ. ശിവദാസന്‍. സി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, IInd Floor, തളിപറമ്പ – 670 141

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9656248240 460-2202577
14 കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ശ്രീ. സാഹിദ് ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ബിൽഡിംഗ്, വിദ്യാനഗർ. പി. ഒ, കാസർഗോഡ് – 671  123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9447678790 0499 - 4256110
ഹോസ്ദുര്‍ഗ് ശ്രീ. ജയപ്രകാശന്‍. പി. വി ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ഹോസ്ദുര്‍ഗ് This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9495261166 0467 - 2209490